Ladda ned Ladda ned

Hur nära väggen är du?

Stress präglar vardagslivet för många människor och allt fler riskerar att gå in i väggen. Vi vill få fler att uppmärksamma tidiga tecken på utbrändhet och söka hjälp – i tid.

Psykisk ohälsa ligger bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar, och bland dessa utgör stressrelaterade besvär den allra vanligaste orsaken. Långvarig stress och brist på återhämtning kan leda till utbrändhet – ett tillstånd av vital utmattning som bör tas på allvar.

Varför gör vi detta?

För att minska stigmat kring utbrändhet och psykisk ohälsa måste vi börja prata om hur vi mår. Att uppmärksamma hur många som faktiskt lider av stressrelaterad psykisk ohälsa – och att vem som helst kan drabbas – tror vi är avgörande för att en förändring ska kunna äga rum.

Det är också viktigt att människor som mår dåligt på grund av stress ska kunna söka vård och få den hjälp de behöver innan de drabbas av utbrändhet. För detta krävs en vård som är tillgänglig och som kan erbjuda tidiga insatser – på patientens villkor.

wall-2
Torsgatan 78

wall-3
Grev Turegatan 24

wall-1
Södermannagatan 22

Hur vet man?

Om du kan relatera till fler än fyra av nedanstående påståenden kan det tyda på att du är på väg att gå in i väggen. Genom att söka hjälp för dina besvär kan du förhindra symptomen från att förvärras.

Glömsk och tankspridd

Koncentrationen sviktar och du tappar eller glömmer bort vardagliga saker, missar möten, etc.

Trött och orkeslös

Du upplever en trötthet som inte går att vila bort och har svårt att återhämta dig, både fysiskt och psykiskt.

Ständigt stressad

Du blir lätt stressad, även för sådant som du tidigare inte upplevt som stressande, och har svårt att varva ned.

Sömnsvårigheter

Din normala sömn är störd. Du har svårt att somna och att sova sammanhängande eller djupt.

Humörsvängningar

Din toleransnivå är märkbart låg och du känner dig ofta irriterad eller nedstämd. Du tappar humöret lättare än vanligt när kraven ökar och stressen tilltar.

Lätt att tappa tråden

Du har svårt att planera inför, och genomföra uppgifter. Du kan inte tänka klart utan tappar ofta bort dig mitt i en mening, en tanke eller ett samtal.

Fysiska känningar

Din kropp reagerar med exempelvis hjärtklappning, mag- och tarmproblem eller yrsel. Du är känsligare än vanligt för ljud- och ljusintryck.

Bristande intresse för sådant som du i vanliga fall tycker är roligt

Aktiviteter du brukade gilla eller prioriterade att göra tilltalar dig inte längre. Du känner en likgiltighet inför saker du normalt sett tycker är roliga.

Visste du detta om utbrändhet?

VISSTE DU ATT...

Antalet sjukskrivna med utmattningssymptom har sexdubblats sedan 2010.

VISSTE DU ATT...

Idag är ca 36 000 svenskar sjukskrivna på grund av stress. Av dem är ca 80 procent kvinnor.

VISSTE DU ATT...

Bara 1 av 10 svenskar tror att de kan få snabb och korrekt hjälp vid psykisk ohälsa. Samtidigt väntar 3 av 10 i ett år eller mer innan de söker hjälp.

(Enligt sifo-undersökning gjort på uppdrag av KRY)

VISSTE DU ATT...

Forskning visar att tidiga insatser ger betydligt bättre behandlingsresultat än om patienten får vänta på vård.

Med de här väggarna vill vi uppmärksamma utbrändhet och hur viktigt det är att vi och samhället tar detta på allvar.

Jesper Enander

Chefspsykolog på KRY

Så vill vi förändra vården för att främja psykisk hälsa

I den traditionella vården kan det dröja lång tid innan patienter med psykiska besvär får träffa en psykolog. Den typiska patienterfarenheten är att en hör av sig till sin vårdcentral och får vänta på en läkartid. När patienten väl får träffa en läkare så är den vanligast förekommande insatsen sjukskrivning och kanske insättning av antidepressiva läkemedel samt eventuell remiss till psykolog eller annan terapeutisk behandling – något som kan dröja månader.

För att komma till rätta med den ökande psykiska ohälsan krävs att vi:

Kortar väntetiderna

Vi måste förkorta vårdkedjan och utgå från patientens bästa. Patienter som vill ska kunna träffa en psykolog omedelbart – utan att behöva gå via andra vårdprofessioner – och den hjälpen ska patienten garanteras att få inom en vecka.

Behandlar rätt

Socialstyrelsen rekommenderar i första hand KBT för behandling mot bland annat depression och ångest. Idag är det inte alls säkert att det är den behandling som patienter erbjuds. För att garantera alla patienters tillgång till rätt behandling ska samtliga vårdgivare inom primärvården kunna tillhandahålla evidensbaserad psykologisk behandling.

Minskar stigmat

Vi måste börjar prata om vårt psykiska mående och se på vår psykiska hälsa på samma sätt som på vår fysiska hälsa. Stress, oro eller depression ska tas på största allvar av såväl individen som samhället i stort, och inte sopas under mattan.