PSYKISK HÄLSA

Kan ångest ge bröstsmärtor?

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Dag Härdfeldt, legitimerad psykolog
foto-människa-håller-händerna-för-ansiktet-illustration-av-pilar-smärta-vid-bröstet
Vad är sambandet mellan ångest och ont i bröstet? Vår läkare förklarar hur du avgör om dina bröstsmärtor beror på ångest eller något annat samt när du ska söka hjälp.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Många människor drabbas av ångestkänslor då och då. Men för vissa kan ångesten ta sig starkare uttryck än rädsla och oro och leda till fysiska symptom som bröstsmärtor.

Vilka symptom kan ångest ge?

Det kan vara svårt att skilja mellan ångestrelaterad bröstsmärta och smärta från exempelvis en hjärtinfarkt eller kärlkramp.
– Alla upplever ångest på olika sätt, och man kan uppleva en mängd olika psykiska och fysiska symptom, säger Roshaan Saloojee, läkare på Kry i England.

Exempel på psykiska ångestsymptom:

 • rädsla, panik, nervositet
 • rastlöshet / svårigheter att sitta still
 • uppmärksamhets- och koncentrationspåverkan
 • kraftig oro och/eller ältande
 • irritation.

Exempel på fysiska ångestsymptom:

Varför kan ångest orsaka bröstsmärta?

Ångest är en normal reaktion på verklig eller upplevd fara. När du upplever oro, rädsla eller stress går du in i flykt- och kamprespons. Det är kroppens sätt att förbereda sig på att kämpa mot eller fly från något som kan göra dig illa.

– När kroppen hamnar i flykt- och kamprespons utsöndras stresshormon som adrenalin, säger Roshaan. Det gör att blodtrycket och pulsen ökar och andningen blir snabb och ytlig.

Precis som alla andra muskler blir hjärtat mer stressat och ansträngt ju hårdare det måste jobba. Det är vanligt att vi, omedvetet, spänner bröstmuskeln under flykt-och kampresponsen vilket kan uppfattas som bröstsmärtor.
– Muskelspänningar kan även orsaka hjärtklappning och spasmer, säger Roshaan och fortsätter:
– Syrebristen och den ökade pulsen kan också leda till symptom som yrsel och andfåddhet.

Hur känns ångestrelaterad bröstsmärta?

Ångestsymptom kan upplevas på många olika sätt, det gäller även ångestrelaterad bröstsmärta. Det finns dock några mönster som ofta återkommer.

Exempel på hur ångestrelaterad bröstsmärta kan upplevas:

 • en skarp eller huggande smärta isolerad till bröstet
 • trångt i bröstet
 • tryck över bröstet
 • brännande känsla
 • molande smärta
 • ryckningar i bröstet.

Hos vissa människor kan ångesten utvecklas till en panikattack, som orsakar intensiv bröstsmärta i kombination med känslomässig oro.

En panikångestattack varar oftast 10 till 15 minuter och under episoden kan den ångestrelaterade bröstsmärtan eskalera. En del kan känna en viss ömhet i bröstet efteråt på grund av muskelsammandragningarna. Vid mer omfattande paniksyndrom, så kan det även förekomma ångestrelaterade bröstsmärtor mellan attackerna.

Vad är skillnaden mellan ångestrelaterad bröstsmärta och en hjärtinfarkt?

Ångestrelaterad bröstsmärta kan ibland förväxlas med andra problem, exempelvis hjärtinfarkt.

– Till skillnad från ångestrelaterad bröstsmärta blir smärta på grund av en hjärtinfarkt värre vid aktivitet och varar längre (mer än 20 minuter), säger Roshaan.

– Den som drabbas av hjärtinfarkt får ofta ett kraftigt tryck eller obehag över bröstet som kan sprida sig till andra delar av kroppen, bland annat armarna, axlarna, ryggen och käkarna. Du kan också få svettningar, yrsel, hosta eller svårt att andas.

Med tiden kan du lära dig att känna igen bröstsmärta som orsakas av ångest. Om du är orolig för att dina bröstsmärtor beror på något allvarligare bör du dock söka hjälp.

Vad kan jag göra åt min ångestrelaterade bröstsmärta?

Vilken som är den bästa behandlingen för just dina bröstsmärtor beror på vad som orsakar dem. Om dina bröstsmärtor beror på ångest är det den bakomliggande faktorn som bör behandlas.

1. Testa en andningsövning

– Öva på att ta djupa och långsamma andetag eller prova en specifik andningsövning, till exempel diafragmaandning, säger Roshaan. Effektiv djupandning kan hjälpa dig att kontrollera andningen, sänka pulsen och bromsa en ångestattack innan den förvärras.

2. Använd avslappningstekniker

Mindfulness och avslappningstekniker kan också göra det lättare att hitta lugnet. Detta kan hjälpa dig att dämpa ångesttankarna och få hjärnan och kroppen att slappna av.

3. Aktivera dig

Livsstilsförändringar har visat sig underlätta ångesthantering. Regelbunden motion kan minska muskelspänningar och frigöra signalsubstanser som serotonin – vilket gör dig gladare och mer avslappnad.

4. Var noga med sömnen

Att du sover tillräckligt och har en god sömnkvalitet kan också ha stor betydelse för mitt mående. Försök att gå och lägga dig vid ungefär samma tid varje dag och sov 7–9 timmar per natt. Minska ditt intag av koffein och alkohol eftersom detta kan förstärka ångesten vid hög konsumtion.

När bör jag söka hjälp för mina bröstsmärtor?

– Bröstsmärta bör aldrig ignoreras, säger Roshaan. Om du har ont i bröstet är det viktigt att du rådgör med en läkare, särskilt om smärtan håller i sig och hämmar dig i vardagen.

– Även om din bröstsmärta är ångestrelaterad är det viktigt att eventuella hjärtproblem utesluts och att du får rätt behandling. Läkaren går igenom din sjukdomshistorik och kan eventuellt göra några enkla tester, till exempel ett blodprov eller EKG.

Om din ångest börjar bli så svår att du inte kan hantera den på egen hand finns det olika behandlingar som kan hjälpa. Prata med din läkare, som kan ge dig en remiss till samtalsterapi i form av exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns också läkemedel som kan hjälpa dig att hantera dina ångestsymptom.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp i samband med bröstsmärtor. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. Om dina besvär är stressrelaterade kan du även få behandling av en psykolog hos oss. Bröstsmärtor kräver en fysisk undersökning.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.