Ladda ned Ladda ned

Höstblåsor

Höstblåsor är en smittsam barnsjukdom som sprids genom nära, fysisk kontakt. Typiska symptom är små blåsor runt munnen och inuti munnen. Det är även vanligt att få blåsor på händer och fötter. Virusinfektionen brukar läka av sig själv inom en vecka, utan behandling. I mycket sällsynta fall kan höstblåsor orsaka allvarligare besvär som kräver läkarvård.

Höstblåsor är vanligast hos barn under tio år, men även äldre barn och vuxna kan infekteras. Det är vanligtvis en lindrig virusinfektion som mest förekommer på sensommaren och hösten, därav namnet. Smittan bryter ofta ut när barnen börjar i förskolan eller skolan efter sommarlovet – vissa år förekommer större epidemier och då kan många barn drabbas samtidigt.

Eftersom höstblåsor inte bara uppstår i och kring munnen utan ofta även på händerna och fötterna kallas sjukdomen i dagligt tal även för hand- fot- och munsjuka. Därför förväxlas höstblåsor ibland felaktigt med djursjukdomen mul- och klövsjuka, men sjukdomarna har ingenting med varandra att göra.

Höstblåsor sprids genom nära kontakt och smittar som mest innan eller i samband med att blåsorna bildas. Det är svårt att förhindra smittspridning – när symptomen blir tydliga har viruset antagligen redan förts vidare.

De flesta får bara höstblåsor en gång, men om sjukdomen ändå skulle återkomma beror det på att infektionen orsakas av ett annat sorts virus.

Vissa barn kan bära på viruset utan att ha några symptom, men för det mesta börjar höstblåsor med trötthet, feber och minskad aptit. Sedan kommer blåsorna som ofta orsakar obehag i munnen och halsen. Hos små barn kan matvägran vara ett första tecken på sjukdomen.

Symptomen kommer som regel inom en vecka efter smittotillfället – höstblåsor har en inkubationstid på ungefär 3–7 dagar.

Blåsorna kan först synas som små röda ringar i huden innan de utvecklas till röda blåsor som blir upp till en centimeter stora. Höstblåsor sätter sig oftast i ansiktet – runt munnen, på kinderna eller läpparna. Det är också vanligt att få blåsor inne i munnen, till exempel på kindernas insida, tungan eller i halsen. Du kan även få blåsor på händerna och fingrarna liksom på fötterna och tårna. Ibland kan höstblåsor uppstå på andra delar av kroppen, exempelvis på stjärten.

Blåsorna kan klia, kännas ömma och bilda små sår innan de torkar och försvinner. Besvären brukar gå över inom en vecka.

Vanliga symptom:

  • feber
  • halsont och smärta i munnen
  • blåsor och sedan sår i och kring munnen
  • blåsor och sedan sår på händerna och fötterna, även i handflatorna och på fotsulorna
  • sämre aptit.

Ibland bildas höstblåsor under naglarna – då händer det att både barn och vuxna tappar naglar när infektionen har gått över. Det är inte farligt och beror inte på någon bakomliggande sjukdom.

I ovanliga fall kan höstblåsor ha ett allvarligare förlopp som bland annat kan orsaka diarré och hjärnhinneinflammation.

Andra tänkbara förklaringar

Höstblåsor kan ibland misstas för afte – små blåsor i munnen som bildar sår, ofta i samband med olika infektioner. Afte gör också att det känns obehagligt att äta. Det gäller även munsår, som orsakas av viruset herpes simplex. Munsår kan ge blåsor och sår både runt och i munnen hos såväl barn som vuxna.

Vattkoppor har vissa likheter med höstblåsor. Kopporna kan sprida sig över hela kroppen, även till ansiktet. Andra virusutslag kan också likna höstblåsor.

Höstblåsor är en virusinfektion som smittar genom nära kontakt med personer som bär på smittan. Sjukdomen orsakas för det mesta av så kallat coxsackievirus. Det kan ibland bryta ut i mindre epidemier på till exempel förskolor, oftast på sensommaren eller hösten.

I ovanligare fall kan höstblåsor orsakas av ett så kallat enterovirus det är ett virus som kan ge allvarligare besvär med exempelvis diarré och hjärnhinneinflammation.

Höstblåsor brukar inte kräva någon behandling – besvären försvinner oftast av sig själva inom ungefär en vecka. Under tiden kan du vid behov använda smärtlindrande, receptfria läkemedel.

Höstblåsor som orsakas av det mer ovanliga enteroviruset kan leda till besvär som kräver läkarvård, ibland med akuta insatser. Behandlingen varierar beroende på symptom.

Eftersom höstblåsor ofta gör ont i munnen och halsen kan det kännas svårt att äta. Därför brukar det vara bra att avstå från sådant som är surt och salt. Välj gärna flytande kost. Det kan kännas lindrande att äta något kallt, som glass eller yoghurt. Höstblåsor som orsakar klåda kan du badda med kallt vatten eller alsolsprit.

Vid hög feber är det alltid bra att dricka ordentligt för att motverka uttorkning. På apotek finns olika febernedsättande läkemedel som även passar barn i olika åldrar – de förkortar inte sjukdomsförloppet men kan lindra symptomen. För att lindra klåda vid höstblåsor kan du även använda kylbalsam som också finns på apotek.

Barn med höstblåsor behöver inte stanna hemma från förskola eller skola om de är feberfria och mår bra för övrigt. Det är svårt att förhindra smittspridning – när blåsorna blir synliga har smittan sannolikt redan förts vidare.

Viktigt att veta om Reyes syndrom

Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda läkemedel med acetylsalicylsyra utan läkares rekommendation. Det beror på att det finns risk för så kallat Reyes syndrom – ett ovanligt men allvarligt tillstånd som drabbar barn och tonåringar som under en virusinfektion med feber behandlats med acetylsalicylsyra. En kort tid efter tillfrisknandet får de inflammatorisk påverkan på hjärnan och levern. Symptomen är medvetandepåverkan, kramper, magsmärtor och kräkningar samt medvetslöshet. Ibland har Reyes syndrom dödlig utgång.

Sök vård om du eller ditt barn har blåsor i kombination med hög feber och påverkat allmäntillstånd.

Sök vård akut vid tecken på hjärnhinneinflammation – känslighet för ljud och ljus, huvudvärk med stel nacke, diarré eller illamående och kräkningar.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid höstblåsor. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Senast uppdaterad:
26 aug 2020
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin