Ladda ned Ladda ned

5 råd för att hantera förändring och tackla motgångar

Senast uppdaterad: 16 jun 2020

Förändring kan skapa oro och rädsla, inte minst i osäkra tider som dessa. Här får du några råd som kan hjälpa dig att hantera situationen och till och med utvecklas av den.

För de allra flesta är en pandemi en helt ny upplevelse. Har man inte stött på en liknande utmaning innan kan det vara svårt att veta hur man ska förhålla sig. Det kaos vi alla står inför kan kännas både skrämmande och svårhanterligt, men det finns verktyg som kan hjälpa dig att hantera förändring och återhämta dig från påfrestningar, samt rentav förvandla motgångar till tillgångar. Här presenterar vi fem evidensbaserade strategier som kan hjälpa dig på vägen.

1. Vårda dina befintliga relationer och skapa nya

Forskning visar att socialt stöd är avgörande för både fysisk och psykisk hälsa. Ett stabilt, socialt nätverk med människor du kan anförtro dig åt, som lyssnar på dig och stöttar dig kan vara en stor tillgång. Socialt stöd kan dämpa både medfödd och förvärvad sårbarhet samt stärka förmågan att hantera stress – personer som har någon att anförtro sig åt har hela tre gånger så höga förutsättningar att vara i psykisk balans än de som inte har någon att anförtro sig åt.

2. Acceptera situationen

Genom att acceptera att saker omkring dig förändras har du tagit ett viktigt första steg på vägen. Att acceptera betyder inte att man ska tycka om det som sker, försöka vända något negativt till positivt eller ge upp. Det handlar mer om att lära sig att fokusera sin energi på sådant som går att kontrollera och att släppa det som är bortom ens kontroll. Om ditt gym är stängt under pandemin till exempel så kan du inte göra något åt det, men du kan fokusera på hålla igång din träning ändå.

3. Håll hoppet uppe

En hoppfull framtidsvision kan också räcka långt. Amerikanska forskare har upptäckt att hopp både kan förebygga negativ stress samt främja vår återhämtning från den. Forskningen visade att de som fick KBT-behandling för oro och ångest och samtidigt uppmuntrades att känna sig hoppfulla om sitt tillfrisknande var mer motståndskraftiga och troligtvis hade större chans att bli friska än de som inte fick samma uppmuntran.

Det är dock viktigt i sammanhanget att inte likställa hopp med optimism, det vill säga en övertygelse om att framtiden kommer att vara positiv. Hopp handlar istället om att tänka positivt på ett reflekterande och realistiskt sätt. En hoppfull person har förmåga att sätta upp ett tydligt slutmål, utveckla strategier för att uppnå det och se eventuella hinder på vägen som en utmaning som ska övervinnas.

4. Sök professionell hjälp

Känner du dig nere eller orolig kan det vara en lättnad att prata med någon utomstående, till exempel en psykolog eller en samtalsterapeut. Terapi är ett kraftfullt verktyg när du behöver lite extra support och vill förbättra ditt psykiska välmående. En terapeut kan hjälpa dig att sätta saker i sitt sammanhang och guida dig till rätt beslut när oro eller stress har sänkt din beslutsförmåga.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan vara väldigt användbart när världen omkring en förändras, eftersom metoden fokuserar på handling och resultat. Det ger dig möjlighet att träna upp färdigheter som kan leda till personlig utveckling och ökat välbefinnande.

5. Skapa mening genom att sätta upp ett nytt mål

Plötslig förändring kan leda till att du blir passiv och slutar göra saker du tidigare funnit meningsfullt och energigivande. Det kan i sin tur göra att du blir nedstämd. Försök att identifiera vad som är meningsfullt för dig och sätt upp ett mål inom det området. Om du till exempel uppskattar friluftsliv kan en vandringstur vara en lämplig målsättning, medan du som uppskattar handarbete förslagsvis kan satsa på att sticka en tröja. Genom att på detta sätt sträva efter ett nytt och bättre tillstånd, istället för att enbart sträva efter att återgå till det gamla, skapar du förutsättningar för varaktigt välbefinnande och livsglädje.

Referenser och ytterligare läsning

Allt vi gör bygger på forskning. Vi tycker att följande artiklar är intressanta och innehåller användbar information. Förhoppningsvis gör du det med.

  1. Fuller-Thomson E, Ryckman K. Achieving complete mental health despite a history of generalized anxiety disorders: Findings from a large, nationally representative Canadian survey. J Affect Disord.

  2. Gallagher MW, Long LJ, Richardson A, et al. Examining Hope as a Transdiagnostic Mechanism of Change Across Anxiety Disorders and CBT Treatment Protocols. Behav Ther.

Så kan KRY hjälpa till

Vårt kompetenta team av legitimerade psykologer erbjuder professionell bedömning, rådgivning och behandling utifrån dig och din unika situation. Hos oss kan du få den hjälp du behöver, utan att behöva vänta i månader på en tid. Allt vårt arbete baseras på aktuell forskning och våra psykologer använder sig av metoder baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT, som kan vara till stor hjälp när världen omkring en förändras.

GRANSKARE
Dag Härdfeldt
legitimerad psykolog
Senast uppdaterad:
16 jun 2020