Ladda ned Ladda ned
Företagsnyheter

KRY introducerar sjuksköterskor, ingår samarbete i Sörmland och utvecklar nytt AI-triage

CEO Johannes Schildt
Senast uppdaterad: 8 feb 2019

Under våren lanserar KRY, Sveriges största digitala vårdgivare, två nyheter i sin digitala tjänst: Dels kommer patienterna att, förutom läkare och psykologer, också kunna möta sjuksköterskor och dels kommer ett nytt digitalt triage införas, baserat på artificiell intelligens (AI). Dessa förändringar innebär att patienter ännu snabbare slussas till rätt vårdnivå och får hjälp av rätt vårdprofession. KRY kommer i och med Region Sörmlands beslut om att införa patientavgifter att inom kort börja verka via Sörmland.

Region Sörmland satsar mycket på digitaliseringen av vården, de är teknikpositiva och en bra samarbetspartner för digitala vårdgivare. I och med att regionen nu beslutat att införa patientavgifter, vilket är i enlighet med den nationella rekommendationen från SKL och något som KRY tycker är viktigt, känner vi att tiden är mogen att börja verka även därifrån, säger Johannes Schildt, VD på KRY.

När KRYs nya digitala AI-triage är färdigt kommer det att matcha patienternas behov av vård på flera olika plan. Patienter kommer att guidas till rätt vårdprofession och till olika lämpliga specialister beroende på deras problematik. Systemet kommer även ta hänsyn till patienternas språk i syfte att de ska få så bra bemötande som möjligt. En första version av triaget kommer att införas under våren varefter det kommer utvecklas kontinuerligt med hjälp av maskininlärning.

KRY bygger framtidens hälso- och sjukvård. Det manuella triage som ofta används i vården är inte tillräckligt bra, varken ur patient- eller effektivitetsperspektiv. Vården ska möta patienten, inte mota den. KRY finns till för att vården ska vara tillgänglig för patienterna oavsett var de bor, från en plats och på en tid som passar dem. Med dessa förändringar har vi tagit ytterligare ett steg på vägen till en modernare vård, avslutar Johannes Schildt.

Ytterligare information:
KRY har ingått ett avtal med Bergus Care som driver vårdcentralen Nyckeln i Nyköping. Enligt det avtalet kommer KRY att leverera digital vård i form av underleverantör till Bergus Care. Vårdcentralen Nyckeln ingår i Region Sörmlands Hälsoval.

Senast uppdaterad:
8 feb 2019