Ladda ned Ladda ned

Förkylningsastma

Förkylningsastma är en infektionsutlöst variant av astma som oftast drabbar barn, men även vuxna. Forskarna vet inte exakt vilka de bakomliggande orsakerna till den här typen av astma är men den utlöses ofta av ett vanligt förkylningsvirus eller RS-virus.

Allmänt om förkylningsastma

Astma gör att luftvägarna blir täta vilket gör det svårt för luften att passera när du andas. När en person drabbas av en astmaattack är det som att andas genom ett sugrör samtidigt som man håller för näsan. Förkylningsastma har flera olika symptom, som till exempel tung andning eller intensiv trötthet vid ansträngning.

Symptom på förkylningsastma

Besvären och symptomen uppträder bara när personen är förkyld, till skillnad från vanlig astma där besvären kommer i perioder.

Några vanliga symptom vid förkylningsastma är:

  • ihållande och långvarig hosta vid förkylning
  • hosta utan någon förklaring ‒ särskilt nattetid
  • attacker av andnöd
  • pipande och väsande luftrör.

Orsaker till förkylningsastma

Än så länge vet inte forskarna exakt vilka de bakomliggande orsakerna till förkylningsastma är. Det man vet är att förkylningsastma ofta utlöses av ett vanligt förkylningsvirus eller en infektion orsakad av RS-virus. Det är oftast barn som drabbas av förkylningsastma. Det behöver dock inte innebära att barnet har fått astma bara för att det hostar och är snorigt. Barn drabbas ofta av förkylningsvirus, särskilt när de kommer tillbaka till förskolan eller skolan efter ett lov. Om hostan inte ger med sig och andningen är ansträngd kan det vara ett tecken på någon form av astma.

Behandling av förkylningsastma

Förkylningsastma, eller infektionsastma som den också kallas, går inte att bota men den går att behandla. Eftersom infektionsastma bara uppstår i samband med förkylningsinfektioner, behandlas personen med luftrörsvidgande läkemedel tills förkylningen är över. Om barnet eller den vuxne får kraftiga astmabesvär under förkylningsperioden kan en läkare även sätta in inflammationsdämpande läkemedel. I de fall där det är svårt att avgöra om det handlar om infektionsastma eller vanlig astma, eller om astmabesvären återkommer ofta, brukar man sätta in förebyggande medicinering. Medicinen tas antingen som spray eller pulver i en inhalator.

Då bör du söka vård

Om du eller ditt barn har ett eller flera av ovanstående symptom är det bra att kontakta en läkare och få hjälp med att ställa en korrekt diagnos. Detta inte minst för att i största möjliga mån förebygga och undvika att personen ifråga utvecklar ansträngnings- eller förkylningsastma, eller för att utesluta att det inte handlar om krupp som är relativt vanligt bland barn.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid förkylningsastma. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. För att ställa en astmadiagnos krävs en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Relaterat:

Senast uppdaterad: