Kry-logo
Ladda ned

Lär dig hjärt-lungräddning (HLR)

Senast uppdaterad:
tis 22 juni 2021
Ibland inträffar det otänkbara. Då är det viktigt att agera – och agera snabbt. Här går vi igenom hur du utför en hjärt-lungräddning på någon som har drabbats av hjärtstopp. Skriv ut och spara!

En hjärt-lungräddning ges för att starta igång hjärtverksamheten om en person har fått ett hjärtstopp. Det är viktigt att snabbt komma igång med livräddningsförsöken eftersom chanserna att överleva är då större. Lär dig detta och du kan rädda liv.

Så utför du hjärt-lungräddning

 1. Säkerställ att personen har drabbats av hjärtstopp. Om personen är medvetslös och inte andas normalt rör det sig förmodligen om ett hjärtstopp. Då ska du inleda HLR på en gång.
 2. Larma 112 eller be någon i närheten att ringa. Operatören kommer att ge dig vägledning via telefon.
 3. Se till att personen ligger på rygg, böj huvudet bakåt och säkerställ att luftvägarna är fria.
 4. Placera bägge händerna mitt på bröstkorgen. Mellan bröstvårtorna är en bra riktlinje.
 5. Tryck ned bröstkorgen fem centimeter och håll 100–120 tryck per minut. Det motsvarar ungefär två tryck per sekund.
 6. Tryck 30 gånger.
 7. Öppna luftvägarna genom att böja personens huvud bakåt och kläm ihop näsan med dina fingrar.
 8. Blås långsamt in luft så att bröstkorgen vidgas.
 9. Gör två inblåsningar efter varandra.
 10. Be någon lokalisera en hjärtstartare. På Sveriges Hjärtstartarregister kan du söka efter den adress du befinner dig på och hitta närmaste hjärtstartare. Alla hjärtstartare har tydliga instruktioner och kan användas av vem som helst. Du behöver inte vara sjukvårdsutbildad.
 11. Fortsätt ge HLR tills personen andas själv eller tills dess att sjukvårdspersonal kommer och tar över.

Det är tungt att utföra kompressioner. Be någon att byta av dig om du inte orkar.

Efter en livräddande insats

Om du har drabbats av ett hjärtstopp kan det kännas omtumlande efteråt. En del av rehabiliteringen kan vara att prata med en psykolog om det du har varit med om.

Om du har bevittnat ett hjärtstopp och utfört hjärt-lungräddning kan du behöva prata med någon om din upplevelse. Ofta finns möjlighet att prata med ambulanspersonalen eller vårdpersonalen på akuten. Du kan också vända dig till en psykolog.

HLR under coronapandemin

Det kan kännas osäkert att utföra hjärt-lungräddning eller mun mot mun-metoden under coronapandemin på grund av smittorisken. På bland annat apoteket säljs det speciella andningsmasker med backventil som minskar risken för kontakt mellan den som livräddar och den skadade. Maskerna finns i flera olika format och är avsedda för engångsbruk. Förvara masken i bilen eller i första hjälpen-väskan.

Så kan Kry hjälpa till

Larma genast 112 om någon i din närhet har drabbats av hjärtstopp. Följ ovan instruktioner. Du kan vända dig till oss på Kry om du, eller någon i din närhet, har drabbats av ett hjärtstopp och behöver stöd. En psykolog gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.
Boka möte
Innehållet ovan har granskats av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Senast uppdaterad:

Fler artiklar