Kry-logo
Ladda ned

ALLMÄNT OM DIN HÄLSA

Så fungerar organdonation

Senast uppdaterad:
sön 19 sep. 2021
Omkring 850 svenskar väntar årligen på ett eller flera organ. Dessvärre är det många som avlider i väntan på en transplantation eftersom behovet av organ är större än tillgången. Gör din donationsvilja känd och rädda liv.

Visa din vilja i donationsregistret

En klar majoritet av svenska befolkningen är villiga att donera sina organ efter sin död. Men för få har tagit ställning till organ- och vävnadsdonation. Ett enkelt sätt att göra det på är att anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister. Det tar bara några minuter. En donator kan rädda livet på upp till åtta människor och förbättra livskvaliteten för många fler. När du har anmält dig till donationsregistret är det en bra idé att berätta detta för dina närstående.

Organ och vävnader som kan transplanteras

De organ som kan doneras och transplanteras i Sverige är njure, lever, lunga, hjärta, bukspottkörtel och tunntarm. Njurar, och i enstaka fall del av lever, kan även transplanteras från levande donatorer. I Sverige transplanteras drygt 800 organ och 1 300 vävnader per år.

Vad det gäller vävnader är det framför allt hud, hjärtklaffar, benvävnad och hornhinnor som tas tillvara. En hornhinna från en avliden person kan förbättra synen för upp till fem personer. Hjärtklaffar till små barn råder det brist på.

Hur går en donation till?

Det är först när livet inte går att rädda och livsuppehållande behandling inte längre hjälper patienten som frågan om donation kan bli aktuell. Behörig hälso- och sjukvårdspersonal utreder patientens inställning till organ- och vävnadsdonation genom att söka i donationsregistret och prata med närstående.

Efter att patienten är dödförklarad och bedömd som medicinskt lämplig kan en donationsoperation påbörjas. Operationen sker med största respekt för den avlidna. De donerade organen och vävnaderna tas tillvara vid en operation, som i stor utsträckning liknar en vanlig operation. Det som syns efteråt är det hopsydda operationssåret.

Vilka kan anmäla sig till donationsregistret?

Alla kan anmäla sig till registret oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor. Barn som fyllt 15 år får själva anmäla sig. Föräldrar eller vårdnadshavare kan anmäla barn upp till 15 år. Du kan när som helst ändra eller ta bort din registrering.

Begravning

Efter donationsoperationen görs den avlidna i ordning på vanligt sätt och de närstående får möjlighet att ta ett sista farväl. Ingreppet påverkar inte begravning och minnesstund på något sätt.

Visa din vilja genom att anmäla dig till donationsregistret eller läs mer på Socialstyrelsens hemsida.
Se även intresseorganisationen: Mod - Mer Organdonation.

Senast uppdaterad:

Fler artiklar